نمایش دادن همه 5 نتیجه

روان نویس

روان‌نویس نوعی قلم به مانند خودکار می‌باشد با این تفاوت که در مغزی روان‌نویس، از جوهر مایع روان انباشت شده در یک ابر فشرده استفاده می‌گردد. دلیل انتخاب این نام هم دقیقاً به خاطر همین موضوع می‌باشد. روان‌نویس‌ها به مانند خودکارها برای نوشتن از یک مغزی یا به اصطلاح ریفیل در داخل خود استفاده می‌کنند. ریفیل‌ها معمولاً قابلیت تعویض دارند و در صورت تمام شدن جوهر داخل مغزی می‌توان از مغزی دیگری استفاده نمود.

جوهر روان نویس در مقابل خودکار دیرتر خشک می شود و این قلم برای کند نویس ها پیشنهاد نمی شود، زیرا که اگر با روان نویس ها کند بنویسید جوهر آن ها پخش شده و نوشتار شما را خراب می کند. یکی از مزیت های روان نویس این است که مغزی جوهر آن قابل تعویض است، البته خودکارهای لوکس (مثل پارکر) هم این قابلیت را دارند و مغزی آنها عوض می شود.