نمایش دادن همه 6 نتیجه

دفتر نقاشی یا طراحی دفتر یا صفحه ای با صفحات خالی برای طراحی است. اغلب توسط هنرمندان برای طراحی یا نقاشی به عنوان بخشی از فرآیند خلاقانه خود استفاده می شودبرخی نیز از کتاب‌های طراحی به‌عنوان نوعی طرح اولیه برای آثار هنری آینده استفاده می‌کنند.